Bookmark and Share

BOKNYHETER

Svenska Institutet i Rom

av Börje Magnusson (red.), Jan Ahlklo (red.)

Den 16 juni 1940, i ett fascistiskt Italien och ett Europa i krig, invigdes Svenska Institutet i Rom. På grund av rådande omständigheter tonades invigningen ner till en enkel ceremoni. Institutsbyggnaden, vackert belägen i utkanten av parkområdet Villa Borghese, ritades av Ivar Tengbom, en av Sveriges då tongivande arkitekter. Ledande svenska formgivare anlitades för inredningen. Carl Malmsten svarade för såväl representationsutrymmen som kontor och bostäder. Textilierna utfördes av Elsa Gullberg, Märta Måås-Fjetterström och Maja Sjöström. Prins Eugen målade ett monumentalt landskap för en av väggarna i konferenssalen. Fontänen på gården förskönades 1953 av skulptören Carl Milles "Solglitter", en gåva av konstnären.

En gästflygel i två våningar byggdes 1963-64 på sidan mot trädgården under ledning av Anders Tengbom. 1987-88 genomförde Bo Myrenbergs arkitektkontor en ombyggnad som berörde alla institutets funktioner, bibliotek, arbete och boende. Nyanskaffningen av möbler, ritade av Åke Axelsson, var omfattande. 2008-09 utfördes en tillbyggnad under direktörsflygeln, en helt ny lokal för ett kompaktmagasin för böcker.

Genom alla förändringar har erkända svenska arkitekter och formgivare satt sin prägel på byggnaden, och de olika faserna samverkar harmoniskt. Trots ombyggnaderna har institutsbyggnaden behållit sin ursprungliga karaktär. Representationsrummen i direktörsbostaden, den stora bibliotekssalen, konferenssalen och foajen, har inte nämnvärt berörts av senare förändringar.


L'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma / The Swedish Institute of Classical Studies in Rome

Redaktörer: Börje Magnusson & Jan Ahlklo
Texter: Jan Ahlklo, Hans Henrik Brummer, Francesco Fariello, Barbro Santillo Frizell, Börje Magnusson & Ivar Tengbom
AD: Carl Johan Hane
Fotografier: Åke E:son Lindman & Cesare Faraglia
Italiensk översättning: Stefania Renzetti
Engelsk översättning: Staffan Klintborg & Janet Mente

ISBN: 9789163362798, 2010, 146 s., Häftad, pris 360 kr exkl. moms

Tyvärr gick det inte att behandla din beställning

Härmed beställs ex. av Svenska Institutet i Rom à 360 kr exkl. moms (382 kr inkl. moms). Fraktkostnad tillkommer.

*
*
*
*
*

 

 

Distributör: eddy.se ab, Box 1310, 621 24 Visby, e-post: order@bokorder.se,
telefon: 0498-25 39 00, fax: 0498-24 97 89.