Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 9

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 9 – Bref från Herman Wrangel, med flera generaler

Köp 138 kr

  • Publicerad 1898
  • Typ Häftad
  • 1036 sidor