Svenska Institutet i Rom

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Svenska Institutet i Rom

Jan Ahlklo (red.), Börje Magnusson (red.)

Köp 382 kr

  • Publicerad 2010
  • Isbn 9789163362798
  • Typ Häftad
  • 146 sidor

Den 16 juni 1940, i ett fascistiskt Italien och ett Europa i krig, invigdes Svenska Institutet i Rom. På grund av rådande omständigheter tonades invigningen ner till en enkel ceremoni. Institutsbyggnaden, vackert belägen i utkanten av parkområdet Villa Borghese, ritades av Ivar Tengbom, en av Sveriges då tongivande arkitekter. Ledande svenska formgivare anlitades för inredningen. Carl Malmsten svarade för såväl representationsutrymmen som kontor och bostäder. Textilierna utfördes av Elsa Gullberg, Märta Måås-Fjetterström och Maja Sjöström. Prins Eugen målade ett monumentalt landskap för en av väggarna i konferenssalen. Fontänen på gården förskönades 1953 av skulptören Carl Milles "Solglitter", en gåva av konstnären.

En gästflygel i två våningar byggdes 1963-64 på sidan mot trädgården under ledning av Anders Tengbom. 1987-88 genomförde Bo Myrenbergs arkitektkontor en ombyggnad som berörde alla institutets funktioner, bibliotek, arbete och boende. Nyanskaffningen av möbler, ritade av Åke Axelsson, var omfattande. 2008-09 utfördes en tillbyggnad under direktörsflygeln, en helt ny lokal för ett kompaktmagasin för böcker.

Genom alla förändringar har erkända svenska arkitekter och formgivare satt sin prägel på byggnaden, och de olika faserna samverkar harmoniskt. Trots ombyggnaderna har institutsbyggnaden behållit sin ursprungliga karaktär. Representationsrummen i direktörsbostaden, den stora bibliotekssalen, konferenssalen och foajen, har inte nämnvärt berörts av senare förändringar.

L'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma / The Swedish Institute of Classical Studies in Rome

Redaktörer: Börje Magnusson & Jan Ahlklo

Texter: Jan Ahlklo, Hans Henrik Brummer, Francesco Fariello, Barbro Santillo Frizell, Börje Magnusson & Ivar Tengbom

AD: Carl Johan Hane

Fotografier: Åke E:son Lindman & Cesare Faraglia

Italiensk översättning: Stefania Renzetti

Engelsk översättning: Staffan Klintborg & Janet Mente