Från bautasten till bautastor

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Från bautasten till bautastor – Studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

Susanne Haugen
Serie Nordsvenska, 13

Köp 175 kr

  • Publicerad 2007
  • Isbn 9789188466693
  • Typ Häftad
  • 462 sidor
  • Nordsvenska, 13
  • Svenska

I den senaste utgåvan av Svenska Akademiens Ordlista (2006) finns för första gången två uppslagsord på bauta-. Förutom bautasten finns den förstärkande förleden bauta-, aktuell i svenskan i sammansättningar som t.ex. bautabokhylla och bautastor. Ordleden bauta- har en oklar etymologi. År 1664 lånades den in i svenskan från isländskan i formen bautasten i Olof Verelius' översättning av Götriks och Rolfs saga. Sedan dess har bauta- funnits i svenskan.

I avhandlingen undersöker Susanne Haugen ordet bautasteinn och andra ord bildade med baut- i fornvästnordiskan, introduktionen av bautasten i svenskan år 1664, den därpå följande etableringen av ordet och det moderna svenska bruket av den förstärkande förleden bauta-. Detta bruk kopplas till serietidningen Asterix.

Susanne Haugen är språkvetare och är verksam vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet.