Namn och bygd 2015

Namn och bygd 2015 – Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Staffan Fridell, Eva Nyman (red.), Per Vikstrand (red.)

Köp 95 kr

  • Publicerad 2015
  • Typ Häftad
  • 180 sidor

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll

Andersson, Thorsten: Isl. fjall och fell i ortnamnsbelysning.

Andersson, Thorsten: Nordiska bebyggelsenamn ur språklig synvinkel.

Christensen, Lisbeth Eilersgaard & Vikstrand, Per: Ortnamn och bebyggelse. Upptaktsmöte med Nätverk för bebyggelsenamnsforskning den 5 maj 2014 i Uppsala.

Fridell, Staffan, Nyman, Eva & Vikstrand, Per: Ny redaktion för Namn och bygd.

Jørgensen, Bent: Slutning om ældrebebyggelsesforhold på grundlag af yngre navnemateriale.

Nordisk namnforskning 2014,

Schmidt, Tom: De store stedsnavnklassene. En forskningsoversikt.

Strandberg, Svante & Wahlberg, Mats: Eva Brylla 1/3 1944–27/3 2015.

Andersson, Thorsten: Goter, gutar, götar.

Elmevik, Lennart: Till försvar för några tolkningsförslag.

Strandberg, Svante: Tyven, ett sörmländskt sjönamn.