Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 71 - 2015

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 71 - 2015

Serie Arv, 71 - 2015

Köp 230 kr

  • Publicerad 2015
  • Typ Inbunden
  • 218 sidor
  • Arv, 71 - 2015
  • Engelska

Arv utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften innehåller, som undertiteln anger, artiklar som behandlar folkloristiska ämnen samt en omfattande recensionsavdelning. Alla artiklar är författade på engelska.

Innehåll

Wolf-Knuts, Ulrika: Sceptisism and Broad-mindedness in Talk of Paedophilia.

Rose, Amber J.: The Witch on the Wall: The Milk-Stealing Witch in Scandinavian Iconography

Schroeder, Jason M.: Ruins and Fragments: A Case Study of Ballads, Fragments and Editorial Echolarship in Svenska folkvisor från forntiden.

Þorsteinsdóttir, Rósa:

Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century.

Rogan, Bjarne: Sigurd Erixon – "The Heavy Artillery" from Sweden: CIAP, SIEF and European Ethnology from the Mid 1950s to 1964.

Book Reviews