Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 57 - 2001

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 57 - 2001

Serie Arv, 57 - 2001

Köp 116 kr

  • Publicerad 2001
  • Typ Inbunden
  • 201 sidor
  • Arv, 57 - 2001
  • Engelska

Arv utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften innehåller, som undertiteln anger, artiklar som behandlar folkloristiska ämnen samt en omfattande recensionsavdelning. Alla artiklar är författade på engelska.

Innehåll

Hafstein, Valdimar Tr.: Biological Metaphors in Folklore Theory. An Essay in the History of Ideas

Gunnell, Terry: Grýla, Grýlur, "Grøleks" and Skeklers. Medieval Disguise Traditions in the North Atlantic?

Mitchell, Stephen A.: Forging Traditions. Oral and Literary Multiforms of Kämpen Grimborg (ST 7)

Asplund, Camilla: Intertextuality in Nordic Folklore Research

Huuskonen, Marjut: Indigenous Genre Terms As Signposts of Interpretation

Tuomisto, Anja: How Do Meanings of Environment Construct Local Culture?

Svensson, Birgitta: Prison Songs As Counter-Memory