Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 61 - 2005

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 61 - 2005

Serie Arv, 61 - 2005

Köp 116 kr

  • Publicerad 2005
  • Typ Inbunden
  • 226 sidor
  • Arv, 61 - 2005
  • Engelska

Arv utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften innehåller, som undertiteln anger, artiklar som behandlar folkloristiska ämnen samt en omfattande recensionsavdelning. Alla artiklar är författade på engelska.

Innehåll

Knutsen, Gunnar W.: Religious Life in Seventeenth Century Norway Seen Through the Eyes of the Spanish Inquisition

Guðmundsdóttir, Aðalheiður: How Icelandic Legends Reflect the Prohibition of Dancing

Jakobsson, Ármann: The Hole. Problems in Mediaeval Dwarfology

Jansson, Hanna: Every World Has Its Stage. Form and Representation in a Personal Experience Narrative

Svendsen, Åsmund: National Integration in the Borderland. Popular Sentiments in Østfold (Smaalenene) during the Dissolution of the Swedish-Norwegian Union 1905

Selberg, Torunn: The Actualization of the Sacred Place of Selja and the Legend of Saint Sunniva

Gustavsson, Anders: Modern Norwegians in Bohuslän. Cultural Encounters in the Border Area