Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 63 - 2007

Arv - Nordic Yearbook of Folklore Vol. 63 - 2007

Serie Arv, 63 - 2007

Köp 116 kr

  • Publicerad 2007
  • Typ Inbunden
  • 243 sidor
  • Arv, 63 - 2007
  • Engelska

Arv utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften innehåller, som undertiteln anger, artiklar som behandlar folkloristiska ämnen samt en omfattande recensionsavdelning. Alla artiklar är författade på engelska.

Innehåll

Stark-Arola, Laura: Sorcerers and Their Social Context in 19th–20th Century Rural Finland

Knutsen, Gunnar W. & Riisøy, Anne Irene: Trolls and Witches

Brendalsmo, Jan: Deserted Churches and Migratory Legends About Churches – Towards an Understanding

Dybdahl, Audun: St. Mary Symbols on Norwegian Calendar Boards

Löfstedt, Torsten: Narratives on the Fall of Satan and Adam in the Koran – A Study in Oral Composition

Eriksen, Anne: The Miracles That Happened in Rome

Høgh, Carsten: The Problems of Genre in Knud Rasmussen's Edition of Myths and Legends from Greenland