Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010

Maj Reinhammar (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 2010
  • Typ Inbunden
  • 217 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Asplund Ingemark, Camilla: "Min mamma var tre år gammal, då ryssen tog in landet." Historiska sägner om släkthistoria.

Bockgård, Gustav: "Det är den vanliga spöksupén, vi kallar." Analys av en objektslös bisatstyp med kalla i dialekter och skriftspråk.

Cocq, Coppélie: Forskningshistoriskt perspektiv på insamlingen av samiskt arkivmaterial

Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter.

Edlund, Lars-Erik: Några avläggare till hvél 'hjul' i nordiska dialekter.

Edlund, Lars-Erik: Siken i folklig tradition och dialekt. En studie av folkliga taxonomier och språk i möten.

Persson, Martin: Dialektnivellering i Färs härad.

Svanberg, Ingvar: "En skönhet som uppenbaras i sällsynta ögonblick". Rendezvous med nattens drottning.