Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011

Maj Reinhammar (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 2011
  • Typ Inbunden
  • 249 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Bringéus, Nils-Arvid: Fabeln om luftslottet

Edlund, Lars-Erik: Språkgeografisk kartering av de nordiska språken

Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter

Elmevik, Lennart: Sven Benson 1919–2011

Elmevik, Lennart: Två gotländska dialektord. Ett bidrag till frågan om existensen av en birkasvenska/hedebynordiska

Henriksson, Blanka: "De hade haft samma verser i poesialbumen." Poesialbumet som symbol i skönlitterära texter

Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein Alexander: Nye nordiske isoglossar. Dialektforsking ved bruk av Nordisk Syntaktisk Database (NSD)

Parkvall, Mikael: Svenskan i Nya Sverige 1638–ca 1810. Fragment av en kortlivad dialekt

Svanberg, Ingvar: "I äldre tid användes detta uti åtskilliga underkurer." Några föreställningar förknippade med valben i kyrkor i Östergötland

Werle, Eva Carlsson: Marbuskar, martovor, markyssar