Kritiskt tänkande inom Europarätten

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Kritiskt tänkande inom Europarätten – Sex reflekterande artiklar

Helene Andersson, Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Claes Granmar, Björn Lundqvist

Köp 191 kr

  • Publicerad 2018
  • Isbn 9789185333790
  • Typ Häftad
  • 106 sidor
  • Svenska

Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna. Detta tack vare medlemsstaternas och de nationella domstolarnas övervägande acceptans av europarätten trots att den griper in, påverkar, förändrar, tar över och i vissa fall till och med underkänner nationell rätt. Acceptansen är dock inte ovillkorlig utan europa rätten bygger på en levande dialog; ett kritiskt utbyte av tankar.

Avsikten med boken Kritiskt tänkande inom europarätten är att den ska, tillsammans med en huvudbok i europarätt och väl anpassade seminarieövningar, refl ektera över de underliggande rättsliga spänningsfälten och utmaningarna som EU ständigt står inför. Boken utgör på så vis ett steg på vägen för juridikstuderande till ett självständigt kritiskt förhållningssätt till europarätten.