Ett historiskt möte

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Ett historiskt möte – Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

Patrik Lantto

Köp 273 kr

  • Publicerad 2018
  • Isbn 9789176018378
  • Typ Häftad
  • 168 sidor
  • Svenska

Den 5 februari 1918 öppnades det första samiska landsmötet i Sverige i Östersund. Mötet hade stor betydelse i sin samtid, och är en av de mer betydelsefulla historiska händelserna i modern samisk historia i Sverige. Anordnandet av ett landsmöte var det mest påtagliga uttrycket för en ny våg av samisk politisk mobilisering där samerna nu för första gången direkt lyckades påverka den svenska samepolitiken.

Protokollet från landsmötet, som trycktes 1918, innehåller ett mycket detaljerat diskussionsprotokoll från debatterna samt en fullständig återgivning av två av de tre huvudtal som hölls under landsmötesdagarna. Denna bok innehåller en faksimilutgåva av det fullständiga landsmötesprotokollet, samt även den inbjudan till landsmötet som gick ut till den samiska befolkningen. Boken innehåller även två artiklar av professor Patrik Lantto, föreståndare vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, som placerar in mötet i en historisk kontext.