Kremation och kosmologi

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Kremation och kosmologi – En komparativ arkeologisk introduktion

Anders Kaliff, Terje Østigård
Serie OPIA, 56

Köp 200 kr

  • Publicerad 2013
  • Isbn 9789150623222
  • Typ Häftad
  • 149 sidor
  • OPIA, 56
  • Svenska

Kremation och kosmologi - en komparativ arkeologisk introduktion, är en bok som syftar till att i lättillgänglig stil presentera en syntes av det arkeologiska forskningsläget kring brandgravskicket. Undersökningar av brandgravar utgör en mycket betydelsefull del av skandinavisk arkeologi, inte minst inom dagens uppdragsarkeologi. En tolkande översikt har trots detta saknats, något som gör boken extra angelägen. Den är dels avsedd som en introduktion för arkeologistudenter med intresse att fördjupa sig i studiet av döds- och begravningsritualer, dels för redan yrkesverksamma arkeologer. Förhoppningsvis kan den också väcka intresse hos allmänt intresserade läsare utanför de professionella arkeologernas krets. Framställningen sker i form av en översikt men också med fördjupande fallstudier. Viktiga utgångspunkter utgörs av exempel på hur och varför likbränning företagits inom olika kulturer, såväl nutida som äldre sådana. Ett centralt tema i boken är att eldbegängelse egentligen inte är en enda begravningsritual, utan en uppsättning ritualer som kan företas med en stor variation. Förbränning vid olika temperaturer, förberedande preparering av den döda kroppen, liksom en komplex rituell hantering av de brända benen, är olika ingångar till detta.

Bokens författare är båda arkeologer med omfattande forskningserfarenheter från undersökningar av rituella platser med koppling till död och begravning, liksom från jämförande fältarbeten.