Djurhållning och betesdrift

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Djurhållning och betesdrift – Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder

Maria Petersson

Köp 200 kr

  • Publicerad 2006
  • Isbn 9789172094147
  • Typ Inbunden
  • 283 sidor
  • Svenska

Syftet med detta arbete är att analysera och beskriva djurhållningen under yngre bronsålder och äldre järnålder med utgångspunkt i ett mångfacetterat arkeologiskt material.

Östergötland och särskilt trakten kring Västerstad i landskapets västra del står i fokus. Den inriktning människorna har haft på boskapsskötseln och jordbruket i stort har inverkat på en hel rad andra aspekter av vardagslivet under den aktuella perioden utan att för den skull vara determinerande.

Några frågor som diskuteras är husdjursstockens artsammansättning, vinterstallning, utegångsdrift, betesdriftens organisation och beteslandskapets utformning. Djurhållningens roll i det förhistoriska samhället belyses även i ett vidare perspektiv.