Svenska kulturmöten

Svenska kulturmöten – Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016

Lars-Erik Edlund, Ann-Sofie Gräslund, Thomas Lindkvist

Köp 200 kr

  • Publicerad 2019
  • Isbn 9789187403347
  • Typ Häftad
  • 185 sidor
  • Svenska

Kulturmöten kan beskrivas både som händelser och som processer, och de kan ha olika innebörd för olika grupper. Studierna av kulturella möten engagerar forskare från olika ämnen. I denna bok har samlats elva bidrag som handlar om kulturmöten. Perspektiven är longitudinella, och såväl förhistoriska och historiska förhållanden som nutida samhällsförhållanden belyses.