Svensk trädgårdshistoria: Förhistoria och medeltid

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Svensk trädgårdshistoria: Förhistoria och medeltid

Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino

Köp 289 kr

  • Publicerad 2021
  • Isbn 9789188763235
  • Typ Inbunden
  • 192 sidor
  • Historiska serien, 38
  • Svenska

Svensk trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid är första bandet av tre i en kulturhistorisk studie av trädgårdens historia i Sverige. Med hjälp av arkeologiska fynd, lämningar av växter och skriftliga källor får vi följa människans villkor och möjligheter till samverkan med naturen, från förhistorisk tid genom medeltiden fram till år 1500. Såväl trädgårdens kulturväxter som mystik och magi är pusselbitar i vår förståelse av människans trädgårdsodlande. Trädgården står för arbete och försörjning, men är också en symbol för det goda livet.

Anna Andréasson Sjögren är arkeolog med inriktning mot trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård, verksam vid Stockholms universitet.

Jens Heimdahl är kvartärgeolog med inriktning mot arkeobotanik, verksam vid Statens historiska museer.

Matti Wiking Leino är agronom och docent i genetik, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Utgiven med stöd från Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, C.F. Lundströms stiftelse och Stiftelsen Lagersberg.