RIG 1 2021

RIG 1 2021 – Kulturhistorisk tidskrift

Simon Ekström (red.), Marie Steinrud (red.)
Serie Rig, 1 2021

Köp 133 kr

  • Publicerad 2021
  • Typ Häftad
  • 64 sidor
  • Rig, 1 2021
  • Svenska

STREETSMART SOM FOLKKULTURELL FÖRETEELSE & (INFRA)ORDINÄR KUNSKAP

Susanne Österlund-Pötzsch

GEORGE HAUPT BODDE INTE VID TRUMPETARBACKEN

Per Westberg

ANTECKNINGAR

Johan Knutsson

NYA AVHANDLINGAR

Kajsa Kuoljok DIGITAL INFORMATION AND TRADITIONAL KNOWLEDGE. anmäld av Ivar Bjørklund, Tromsø

RECENSIONER

Herman Bengtsson och Irene Flygare KLOSTERGATAN 2. KUNGL. GUSTAV ADOLFS AKADEMIENS BYGGNAD I UPPSALA rec. av Mats Hellspong

Simon Ekström HUMRARNA OCH EVIGHETEN rec. av Matilda Marshall

Kristofer Hansson & Rachel Irwin (red.) MOVEMENT OF KNOWLEDGE rec. av Eddy Nehls

Erik Zillén FABELBRUK I SVENSK TIDIGMODERNITET rec. av Ulrika Wolf-Knuts

Annika Sandén FRÖJDELEKAR: GLÄDJE, LUST OCH NÖJEN UNDER SVENSK STORMAKTSTID rec. av Ingvar Svanberg

Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson, Magnus Gustavsson (red.) SPELMANSBÖCKER l NORDEN rec. av Patrik Sandgren

Edward Klingspor (red.) STIFTELSEN FÖR MUSIKKULTURENS FRÄMJANDE 1920-2020 rec. av Gunnar Ternhag

Rolf Kjellström NYBYGGARNAS LIV rec. av Anders Gustavsson

Boel Englund & Agneta Linné (red.) ATT FORMA EN NY TID rec. av Bert Mårald

Jens Ljunggren DEN SVENSKA IDROTTENS HISTORIA rec. av Mats Hellspong