Johan Anders Linders Minnen Volym 2

Johan Anders Linders Minnen Volym 2 – Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 2 Del III-V

Lars-Erik Edlund (red.), Roger Jacobsson (red.)

Köp 350 kr

Johan Anders Linder (1783-1877) var präst på Backen i Umeå landsförsamling. Han satte sin prägel på den kulturella utvecklingen i 1800-talets Umeå, var verksam som arkitekt, musiker, författare, tecknare m.m. och bidrog dessutom med skildringar av Norsjö och Umeå samt av samernas liv.

Unders magnum opus är hans självbiografiska Minnen. Handskriften omfattar ca 2 800 sidor, och utges nu i fem volymer jämte en kommentarvolym.

I den andra volymen, som omfattar tiden 1814-28, möter vi först Linder och hans hustru Fredrica som prästpar i Norsjö församling under nio år, och från 1823 i Umeå, där de snabbt dras in i ett rikt och livligt socialt sammanhang.