Dragomanen 23/2021

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Dragomanen 23/2021 – Resenärer

Serie Dragomanen, 23

Köp 89 kr

  • Publicerad 2021
  • Isbn 9789188929600
  • Typ Häftad
  • 167 sidor
  • Dragomanen, 23
  • Svenska

Innehåll

Camera obscura, Laterna magica: En historia om nordbor med orienten i kikarsiktet OLOF HEILO

Hans Gyllenskiepps resa till Egypten: Om mötet mellan erfarenhet och texters auktoritet i den tidigmoderna egyptologin JOACHIM ÖSTLUND

Edvard Carleson och Carl Fredrik von Höpken i Jerusalem och Efesos PAAVO ROOS

Fredrik Hasselquist: Linnélärjungen som utforskade Anatolien, Egypten och Palestina SABIRA STÅHLBERG & INGVAR SVANBERG

Adolf Fredrik Sturtzenbeckers resa till Grekland 1784 VASSILIOS SABATAKAKIS

Carl Gustaf Löwenhielms vyer från Konstantinopel med omgivningar mellan 1824 och 1827 JAN VON BONSDORFF

Margareta Charlotta Heijkenskjöld: A Swedish Aristocrat in the Eastern Mediterranean MÁR JÓNSSON

Martinus Rørbye i Grekland och Konstantinopel MARTIN OLIN

Georg August Wallin PATRICIA BERG

Spillemannen på pyramiden, eller en liten fortelling om nordmenn i Egypt TONJE HAUGLAND SØRENSEN

Elisabeth Jerichau-Baumann: Kvinna och konstnär i Orienten KARIN ÅDAHL

Anders och Emma Zorn i Konstantinopel BIRGITTA SANDSTRÖM

Guillaume Berggren: en svensk fotograf i Istanbul TOMAS BJÖRK

Johan Bergman, Fredrik Martin och den svenska historiskarkeologiska kursen i Konstantinopel 1905 FREDERICK WHITLING

Med hjärtat i Palestina: Hilma Granqvists liv och forskning i byn Artas SOFIA HÄGGMAN