Saga och Sed 2021

Saga och Sed 2021 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Fredrik Skott (red.)
Serie Saga och sed, 2021

Köp 197 kr

  • Publicerad 2022
  • Typ Häftad
  • 132 sidor
  • Saga och sed, 2021
  • Svenska

Saga och Sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademien grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden, men också av andra bidrag som faller inom det forskningsfält som Akademien har att värna om.