Det nya Svalbard

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Det nya Svalbard – Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

H. Jonas Åkerman (red.)
Serie Ymer

Köp 233 kr

  • Publicerad 2023
  • Isbn 9789198215090
  • Typ Inbunden
  • 188 sidor
  • Svenska

Årets Ymer handlar om SSAG's exkursion till Svalbard. Svalbard är det område på Jorden som har den tydligaste och högsta temperaturökningen som en följd av de pågående klimatförändringarna och det finns utmärkta möjligheter att studera hur detta påverkar miljö och människor. Därtill har Svalbard och dess centralort Longyearbyen genomgått en radikal förändring också i samhällsutveckling med en förändring från gruvsamhälle till modern norsk stad. Årsbok 2023 har temat "Det nya Svalbard" och innehåller artiklar som illustrerar en del av de förändringar som exkursionsdeltagarna kommer att studera och uppleva under exkursionen. Artiklarna blir därmed ett bakgrundsmaterial för deltagarna men är också tänkt att kunna intressera övriga SSAG-medlemmar och en intresserad allmänhet.