Gabna sameby

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Gabna sameby – I förändringens tid 1890-1940

Lars Petter Niia, Gudrun Norstedt (red.)

Köp 400 kr

  • Publicerad 2024
  • Isbn 9789180702294
  • Typ Inbunden
  • 384 sidor
  • Svenska

Gabna Sameby genomgick en omvälvande tid under några årtionden från och med slutet av 1800-talet. Malmbanan byggdes, Kirunamalmen började brytas, en hel stad växte upp, den inflyttade befolkningen gjorde anspråk på jakt och fiske, turister strömmade till. Till stor del skedde detta på marker som Gabna sameby, dåvarande Rautasvuorna byalag, tidigare kunnat disponera tämligen obehindrat. De renskötande samerna anpassade sig genom att förändra sina bosättningsmönster, flytta längs nya leder, utnyttja kommunikationsmedlen, utöka sin handel, organisera sig och på många andra sätt. Författaren Lars Petter Niia, själv född och uppväxt i Gabna sameby, skildrar förändringens tid utifrån arkivhandlingar, intervjuer med minnesgoda människor och ett rikt bildmaterial. Texten har faktagranskats och redigerats av fil.dr. Gudrun Norstedt.