Kyrkorummets brännpunkt

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Kyrkorummets brännpunkt – Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

Buy 212 SEK

  • Published 1991
  • Isbn 9174022172
  • Type Hardcover
  • 244 pages
  • Swedish