Dopfuntar i Statens Historiska Museum

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dopfuntar i Statens Historiska Museum – Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

Buy 138 SEK

  • Published 1917
  • Type Paperback
  • 74 pages
  • Swedish