De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar – Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

Buy 138 SEK

  • Published 1966
  • Type Hardcover
  • 40 pages
  • Swedish