Hans Järta och litteraturen

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Hans Järta och litteraturen – Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

Olof Dixelius

Buy 106 SEK

  • Published 1973
  • Isbn 9171920617
  • Type Paperback
  • 178 pages