Vallentuna anno domini 1198

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Vallentuna anno domini 1198 – Vallentunakalendariet och dess tid

Staffan Helmfrid

Buy 191 SEK

Vallentunakalendariet från 1198, ett dussintal pergamentblad ur en latinsk mässbok från Vallentuna kyrkas äldsta tid hör till de främsta skriftliga klenoderna från svensk medeltid. Bevarade är adventstidens texter och sånger, liksom den kyrkliga kalendern för månaderna mars - december. Kalendern som i forskningen tilldragit sig särskilt intresse har bland flera svenska och nordiska helgonnamn, bl.a. det äldsta belägget för dyrkan av S:t Erik den 18 maj.

Mässboken är det äldsta av de dokument från medeltiden intill 1600-talet som ingår i den s.k. Liber ecclesiae Vallentunensis.

Nu utges mässbok och kalender i ny färgfaksimil, med texten utskriven och översatt till svenska av fil.dr Gunilla Björkvall. Det rika notmaterialet har tolkats och överförts till femradig notskrift av Dr Michael Klaper. Allt detta har betydande vetenskapligt värde, men gör också klenoden för första gången tillgänglig för icke-specialister.

Som inramning berättar olika författare om Liber ecclesiae , om den tidigmedeltida Vallentunabygden, om kyrkobyggnaden och dess historia, om den romersk-katolska gudstjänsten och om den julianska evighetskalendern.

Så hugfästs 800-årsminnet av det som kan vara den äldsta bok som präntats i Sverige.