Låt mig ha kvar mitt språk

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Låt mig ha kvar mitt språk

Raija Kangassalo, Ingmarie Mellenius (ed.)

Buy 240 SEK

  • Published 2003
  • Isbn 9173054224
  • Type Paperback
  • 166 pages

SUKKA är ett nätverk grundat 1994 som mötesforum för forskare som intresserar sig för finsktalande barns språkutveckling. Ett centralt tema i de workshoppar som anordnas av SUKKA-nätverket har varit revitaliseringen av minoritetsspråk i Norden. Inom nätverket har särskilt diskuterats frågor som rör språkplanering på både samhälls- och individnivå liksom hur minoritetssamhället bör vara utformat för att svara mot barnens och ungdomarnas behov.

Låt mig ha kvar mitt språk är den tredje rapporten från SUKKA-nätverket. Artiklarna i denna samling behandlar främst språk- och identitetsutvecklingen hos barn och ungdomar som tillhör de nordiska minoriteterna och frågor kring hur utbildningsväsendet tar hand om dessa barn. Artikelförfattarna är nordiska forskare inom språk- och kulturvetenskap.