Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Evert Baudou

Out of stock

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar försöker klarlägga hur den nordiska antikvarianismen och den senare arkeologiska forskningen har tolkat sitt forntida material från 1600-talet till idag. Den teoretiska basen ar Gadamers hermeneutik och begrepp hos Bourdieu och Fleck. Tre faktorer har styrt tolkningarna: arkeologins vetenskapliga och politiska drivkrafter, den arkeologiska forskningens förutsättningar och tolkningsprocessens teori. Allt har sin grund i både vetenskap och samhälle. I undersökningens centrum står tolkningarna av kronologi, folkens etnicitet och den tidiga kulturhistorien.

Den snabba utvecklingen av arkeologisk teori och metod efter 1960 och det ökande avståndet mellan akademisk och "samhällsintegrerad" arkeologi diskuteras i slutkapitlet.

Evert Baudou är professor emeritus i arkeologi vid Umeå universitet. Bland hans senare publikationer kan nämnas Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv (1992) och Gustaf Hallström - arkeolog i världskrigens epok (1997) som ingår i Vitterhetsakademiens serie Svenska lärde.