Caspar David Friedrich

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Caspar David Friedrich – Den besjälade naturen

Torsten Gunnarsson (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Out of stock

View photos from the book »

I samband med att Nationalmuseum i oktober öppnar den första monografiska utställningen i Norden av Caspar David Friedrich, landskapsmåleriets store särling under 1800-talet publiceras denna konstbok ut.

Utställningen och boken betonar de nordiska beröringspunkterna i Friedrichs liv och konst. Han föddes i den nordtyska hamnstaden Greifswald i svenska Pommern, utbildades vid konstakademin i Köpenhamn och hade i Dresden den norske målaren Johan Christian Dahl som vän och granne. I Friedrichs bildvärld finns också tydliga nordiska inslag.

Tack vare generösa internationella inlån ges läsaren och besökaren möjlighet att genom ett nittiotal verk lära känna Caspar David Friedrichs konst, där tillvarons stora frågor gestaltas i mötet mellan människa och natur.

Katalogen innehåller artiklar av ett flertal tyska och nordiska specialister.