Härskarkonst. Napoleon, Karl Johan och Alexander

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Härskarkonst. Napoleon, Karl Johan och Alexander

Eva-Lena Karlsson (ed.), Magnus Olausson (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 175 SEK

View photos from the book »

Höstens stora utställning handlar om konsten att härska genom konsten. Du får möta Napoleon, Karl Johan och Alexander, några av maktens män vid 1800-talets början, och se hur de använde konsten för att legitimera och stärka sina positioner. Mer än 400 föremål visas, från porträtt och uniformer till smycken, serviser och mycket mer. Storslaget som till synes vardagligt, allt av yppersta klass.

Boken som ges ut i samband med Härskarkonst innehåller en introduktion till utställningen och en katalogdel där alla föremålen presenteras. Den innehåller också ett antal artiklar om de tre huvudpersonerna - Napoleon, Karl Johan och Alexander - där bilden av deras inbördes relationer tecknas på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

Artiklarna visar också på sambandet mellan konst och politik, hur konst och konsthantverksföremål användes för att manifestera och legitimera makt, hur maktens miljöer och symboler såg ut.

En artikel handlar om Napoleonkrigen. En annan ger en översiktlig skildring av tiden och kompletteras av historiska kartor som visar hur 1800-talets Europa såg ut. Två stamträd belyser hur Napoleon och Karl Johan hade en medveten politik för att gifta in sig och de sina i "rätt" kretsar.

Boken riktar sig såväl till den allmänt intresserade som till den som vill ta del av ny forskning på området. Med sina 424 sidor, 370 färgbilder och många intressanta artiklar är den ett praktverk.