Konceptdesign

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Konceptdesign

Cilla Robach (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 110 SEK

View photos from the book »

KONCEPTDESIGN

28 oktober 2005 - 8 januari 2006

..."Tingens roll och betydelse i våra liv diskuteras. Frågeställningarna visualiseras i formgivning, materialval och estetiska lösningar. Gränserna tänjs. Det förbjudna, det invanda och det osynliga synliggörs"... konstaterar Nationalmuseum i katalogen till sin uppmärksammade Designårsutställning Konceptdesign som nu visas på Form/Design Center.

Med utställningen vill Nationalmuseum belysa den konceptuella formgivning som vuxit fram i Sverige under de senaste tio åren. Man vill, enligt utställningskatalogen, "... låta yngre kreatörer definiera det vida och svårfångade begreppet design genom fysisk form. Med konceptdesign avses tankens form, den materia som präglas av tankar om begreppet. Det är naturligt att här finns en brottning med traditioner, normer och förutfattade meningar, liksom ett ifrågasättande av vad som är tillåtet, vad som får rymmas inom begreppet."...

Som föregångare till konceptdesignen nämns t ex den italienska designgruppen Memphis som gjorde skandalsuccé 1981 och den holländska gruppen Droog Design som premiärvisade sina objekt 1993. Redan 1969 visade Nationalmuseum och Form/Design Center utställningar med verk av Ettore Sottsass, som sedemera var en av förgrundsgestalterna i Memphis.

I utställningen Konceptdesign kan man se en kaninbrynja, en överlevnadsjacka för hemlösa, korsstygnsbroderier, morotsställ, kasslervas, naturprotes, rått-tapet och mycket, mycket mer. Föremålen är indelade efter åtta frågeställningar som t ex berör den andra smaken, gränsöveskridanden, kulturella möten och samhällskritik. Ca 50 formgivare har bidragit till utställningen.