Givandets glädje i konstens värld

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Givandets glädje i konstens värld

Solfrid Söderlind (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 225 SEK

  • Published 2008
  • Isbn 9789171007759
  • Type Hardcover
  • 224 pages
  • Swedish
View photos from the book »

Artiklar: G. Cavalli-Björkman, G. Frick, T. Gunnarsson, P. Hedström, M. Olausson, K. Sidén, S. Söderlind, E. Welander Berggren och C.O. Werkelid samt S. Westerberg

Betydelsen av generösa givare till museet kan inte nog betonas. Årsboken lyfter fram ett antal viktiga donationer som ger perspektiv på samlingarnas tillväxt och på gåvornas syfte och innebörd för givarna och för museet. Ett färgstarkt person- och konstgalleri passerar revy i denna rikt illustrerade bok, där donationer från äldre tider och fram till idag blir belysta.