Dutch and Flemish Paintings I

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dutch and Flemish Paintings I – C. 1400-C. 1600

Görel Cavalli-Björkman
Publisher Nationalmuseum

Buy 110 SEK

  • Published 1986
  • Isbn 9171003045
  • Type Hardcover
  • 127 pages
  • English
View photos from the book »

Detta är den första av tre volymer över den samling av holländska och flamländska målningar som finns på Nationalmuseum. En stor del av museets konst består av holländsk konst och inkluderar en blandning av arbeten utförda av framstående konstnärer, såsom Pieter Aertsen, Jan Massys, Frans Floris, Rubens, Rembrandt och Frans Hals.