Dutch and Flemish Paintings II

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dutch and Flemish Paintings II – Dutch Paintings c. 1600-c. 1800

Görel Cavalli-Björkman (ed.), Carina Fryklund (ed.), Karin Sidén (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 275 SEK

  • Published 2005
  • Isbn 9171007318
  • Type Hardcover
  • 448 pages
  • English
View photos from the book »

Dutch Paintings Part II är en del i en serie kataloger över holländska och flamländska målningar som finns på Nationalmuseum. Denna volym beskriver holländska målningar från 1600- och 1700-talen. Många verk har sitt ursprung i kungliga samlingar och andra har erhållits genom Sveriges största privata samlare, Carl Gustaf Tessin. Sex arbeten av Rembrandt, inklusive "Batavernas trohetsed till Claudius Civilis", ett lån från Konstakademien, är några av de mest berömda verken i samlingen, liksom målningar av Frans Hals, Pieter de Hooch, Caesar ans Allaert van Everdingen, Judith Leyster och Hendrick Terbrugghen.