Dutch and Flemish Paintings III

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Dutch and Flemish Paintings III – Flemish Paintings c. 1600-c. 1800

Görel Cavalli-Björkman (ed.), Carina Fryklund, Janna Herder (ed.), Karin Sidén
Publisher Nationalmuseum

Buy 275 SEK

  • Published 2010
  • Isbn 9789171008220
  • Type Hardcover
  • 488 pages
  • English
View photos from the book »

Flemish Paintings c. 1600 - c. 1800 är den tredje och sista delen av katalogerna som behandlar det holländska och flamländska måleri som finns i Nationalmuseums samling. Katalogen behandlar kända konstnärer som Anthonis van Dyck, Peter Paul Rubens, Jan Brueghel I, Jacob Jordaens, Frans Snyders och Jan Fyt, men även mindre kända konstnärskap.

I forskningsprojektet har alla 239 målningar dokumenterats. Undersökningarna som utförts omfattar såväl uppgifter om proveniens, ikonografi och stilistisk analys som materialtekniska undersökningar med hjälp av pigmentanalys, dendrokronologi, röntgen, infraröd reflektografi och ultraviolett ljus. Resultaten av undersökningarna har i vissa fall gett helt ny information och ett antal verk i samlingen har som en följd av detta omattribuerats eller omdaterats. Den vetenskapliga bearbetningen har gjorts av Görel Cavalli-Björkman, Carina Fryklund och Karin Sidén. De har samarbetat med Lena Dahlén och Stefan Ohlsson vid museets målerikonservatorsateljé samt med dendrokronologen Peter Klein i Hamburg.