French Paintings II

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

French Paintings II – Eighteenth Century

Pontus Grate
Publisher Nationalmuseum

Buy 110 SEK

  • Published 1994
  • Isbn 9171005021
  • Type Hardcover
  • 391 pages
  • English
View photos from the book »

Till skillnad från den samling med franska målningar från 1600-talet som Nationalmuseum erhöll alldeles nyligen, härrör sig 1700-talssamlingen från museets begynnelse, som sammanföll med det samtida förnyade intresset för fransk kultur. Det är med den anledningen som Nationalmuseum har lyckan att vara ägare till en samling bestående av närmare 350 målningar gjorda av mästare såsom Watteau, Chardin, Boucher, Fragonard, Rigaud, Pesne, Oudry och La Tour, samtliga avbildade och beskrivna i denna magnifika bok.