Icons

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Icons

Ulf Abel, Yury Bobrov, Vera Moore
Publisher Nationalmuseum

Buy 275 SEK

  • Published 2004
  • Isbn 9171006559
  • Type Hardcover
  • 220 pages
  • English
View photos from the book »

År 1933 fick Nationalmuseum ta emot en donation från bankmannen Olof Aschberg, bestående av en samling på omkring 245 ikoner, som nästan tjugo år senare kompletterades med en gåva på ytterligare trettio ikoner.

I dag består samlingen av 325 ikoner, två av dem byzantinska, cirka trettio från Grekland och Balkan och den övriga delen, alltså majoriteten, är ryska. Det äldsta föremålet är från 1300-talet. Helge Kjellin publicerade 1933 en begränsad katalog över Aschbergs donation när den överlämnades till Nationalmuseum. Den aktuella katalogen är den första som beskriver samlingen i dess helhet.