French Paintings III

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

French Paintings III – Nineteenth Century

Pontus Grate, Per Hedström
Publisher Nationalmuseum

Buy 110 SEK

  • Published 2006
  • Isbn 9171007288
  • Type Hardcover
  • 272 pages
  • English
View photos from the book »

Denna volym ägnar sig åt 1800-talet och Pontus Grate slutför härmed sin översikt över Nationalmuseums samling av franska målningar; en av de mest framstående samlingarna utanför Frankrike. Där de föregående volymerna, som täckte 1600-talet (utgiven år 1988) och 1700-talet (1994), var Grates egna arbeten, samarbetar han i föreliggande volym med Peter Hedström, forskare från en yngre generation. Per Hedström har här ägnat sig åt impressionistmålarna, en uppgift som han är väl kvalificerad för efter att ha arbetat med museets viktiga utställning om impressionismen som hölls år 2003.