Skellefteå socken 1650-1790

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Skellefteå socken 1650-1790

Ulf Lundström (ed.)

Buy 299 SEK

I boken följs samtliga byar, hemman, soldatrotar och nybyggen i Skellefteå gamla socken under åren 1650-1790. Boken behandlar ett område i Västerbottens län som innefattas av Skellefteå och Norsjö kommuner utom Burträsks och Lövångers församlingar. Här finns ägare och andra personer på de olika enheterna angivna samt uppgifter om flyttningar, kreatur, mantal och notiser från domböcker. I bokens första del redogörs bl.a. för jordbruk, handel, hantverk, sjöfart, fiske, andra näringar, kolonisation, etniska grupper, kommunikationer, kyrkoliv, namnskick, territoriell indelning och gränser av varjehanda slag samt flyttningar och kontakter med andra områden. Boken ges ut inom projektet Kulturgräns norr vid Umeå universitet och ett yttersta syfte är att kartlägga områdets gränser och se hur skillnaden mellan "vi" och "dom" har uppfattats. Finns det kulturgränser i området och hur lång hävd har dessa skiljelinjer som är osynliga i landskapet?