Industrialismens Skellefteå

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Industrialismens Skellefteå

Torbjörn Danell, Sven Gaunitz, Ulf Lundström

Buy 149 SEK

  • Published 2002
  • Isbn 9188466485
  • Type Paperback
  • 493 pages
  • Swedish

Vad gjorde Skellefteregionen till en utpräglad företagarbygd? Boken försöker ge ett svar genom att behandla två epoker, en förindustriell och en industriell, i ljuset av den tredje, som vi är just uppe i, den postindustriella. I alla tider har man ställt sig frågan om företagandets villkor och hur man ska kunna skaffa sig sin försörjning. Något av detta vill vi förmedla i denna bok. Den handlar om Skellefteå och Skellefteregionen, och den handlar därför också om hela världen.