Kvinnoliv och måltidsglädje

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Kvinnoliv och måltidsglädje – Kosthåll och resurser inom det nordliga rummet

Phebe Fjellström

Buy 249 SEK

När ängssyresoppan ställs på kungens festbord, påminner den oss om det traditionella samiska kosthållet. När en delikat åkerbärsmousse står på Nobelmenyn, erinrar man sig Norrbottens åkerbär som åts med tjock grädde. I nybyggarhemmen i norr stod i äldre tider orre, tjäder och ripa på bordet - man åt ibland fågelsoppa till leda. Nordliga rummets traditionella mat var riklig och näringsriktig, särskilt i inlandet, i nybyggar- och fiskarhemmen.

Husmodern, som tillredde dessa rätter på det naturen gav, var i allmänhet självständig och styrde med fast hand i hemmet. En betydande omvandling har skett efter andra världskriget - kvinnorollen har nämligen radikalt förändrats, nya redskap och metoder tillkommit, nya strukturer uppstått osv. Men trots alla dessa förändringar - än i dag finns matkunnandet från förr kvar, och det har dessutom fått internationell genomslag.

Denna bok behandlar från en lång rad perspektiv det nordliga rummets kosthåll och dess husmödrar. Författaren är etnologen Phebe Fjellström, som i en lång rad böcker och uppsatser beskrivit det nordliga rummets människor, deras kultur och historia.