När språk och kulturer möts

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

När språk och kulturer möts

Heidi Hansson (ed.), Raija Kangassalo (ed.), Daniel Lindmark (ed.)

Buy 225 SEK

I takt med att medier och kommunikationer utvecklas, ökar också kontakterna mellan olika språk och kulturer. Arbetsmigrationer och flyktingströmmar förändrar ständigt den språkliga och etniska världskartan. Globalisering och europeisk integration skapar nya minoriteter och väcker nya frågor om möjligheterna till förståelse över språk- och kulturgränser.

De 23 artiklarna i antologin När språk och kulturer möts behandlar både historiska och nutida exempel på språk- och kulturmöten. Kontakterna mellan finskt och svenskt bildar ett huvudtema. Några artiklar uppehåller sig vid kontinentala och utomeuropeiska områden, men tyngdpunkten ligger på nordiska förhållanden. Särskilt uppmärksammas de finska och samiska minoriteterna på Nordkalotten.

På ett initierat och tankeväckande sätt illustrerar artiklarna ett brett urval av de frågor som uppstår i möten mellan olika språk och kulturer. Språkforskare i Sverige och Finland belyser frågor kring språkgränser, tvåspråkighet, språkbyte, översättning, lånord och dialekter. I kulturhistoriskt inriktade artiklar behandlas kulturmöten i olika områden med språklig, religiös och kulturell mångfald.

Boken presenterar aktuell forskning på ett lättillgängligt sätt och vänder sig till alla med intresse för de frågor som uppstår när språk och kulturer möts.