"Ja bare skrivar som e låter"

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

"Ja bare skrivar som e låter" – En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

Anna Greggas Bäckström

Buy 385 SEK

  • Published 2011
  • Isbn 9789188466808
  • Type Paperback
  • 267 pages
  • Swedish

"Hur langt ha ni kumi me motorin? Kyör försiktit nu tå". Det här är ett exempel på hur det kan se ut när en tonårig flicka i sydösterbottniska Närpes skriver sms på dialekt till sin pojkvän. Möjligheten att kommunicera via sms har gett dialekten vidgade användningsområden och därmed helt nya förutsättningar.

I och med den nya digitala teknologin har vi fått nya former för skrift, t.ex. sms och e-post. Det här är en studie av en grupp Närpesungdomar och deras skriftpraktiker på dialekt, ett skrivande som uppstått för att det fyller en funktion för dem som använder det och är en viktig identitetsmarkör.

Anna Greggas Bäckström är bördig från Närpes och detta utgör hennes doktorsavhandling i nordiska språk vid Umeå universitet.