Svenskans beskrivning 31

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Svenskans beskrivning 31 – Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning

Ann-Catrine Edlund (ed.), Ingmarie Mellenius (ed.)

Buy 533 SEK

  • Published 2011
  • Isbn 9789188466792
  • Type Paperback
  • 370 pages
  • Swedish

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.

Den trettioförsta sammankomsten ägde rum i Umeå den 20-21 maj 2010. Konferensens tema var "Perspektiv på skrivande", vilket belystes i plenarföredragen samt i de workshoppar som hölls i samband med konferensen. De olika sektionsföredragen berörde en bredd av ämnen, som samtalsanalys, genreanalys, språkkontaktfenomen och svenskämnet i högskolan. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 29 av sektionsföredragen.