Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 62 2011

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 62 2011

Buy 175 SEK

  • Published 2011
  • Type Paperback
  • 100 pages
  • Swedish

I detta nummer: Moderna kulturarv i offentlig miljö, Det moderna monumentet, Bergslagens bruksorter, Bakom den moderna fasaden, Mot ett vidgat kulturarv, Nittonhundratalet går till historien, Debatt om Kiruna stadshus