Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 61 2011

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 61 2011

Buy 175 SEK

I detta nummer: Humleodling på 1600-talet; Utjordars betydelse för tolkningen av den medeltida agrarkrisen; Landskapsomvandlingen under 1600-talets säteribildning; Köksträdgårdar i historiskt kartmaterial; Djurgårdar i ett långt tidsperspektiv; Landskapskonventionen i Sverige