Efter femtio år: Aniara 1956-2006

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Efter femtio år: Aniara 1956-2006 – Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Sara Danius, Kjell Espmark, Bengt Landgren (ed.), Johan Lundberg, Marie Louise Ramnefalk, Johan Stenström, Johan Wrede
Series Konferenser, 67

Buy 148 SEK

  • Published 2007
  • Isbn 9789174023732
  • Type Paperback
  • 90 pages
  • Konferenser, 67
  • Swedish

Harry Martinsons rymdepos Aniara (1956) är ett av 1900-talets mest uppmärksammade svenskspråkiga diktverk. Det är ganska få verk från svensk efterkrigstid som blivit föremål för så intensivt intresse i såväl svensk som utländsk litteraturvetenskaplig forskning.

I den här boken diskuterar en rad framstående Martinsonforskare och Martinsonläsare diktverkets tillkomst, litterära form och idéinnehåll: de olika manuskriptversionerna av Aniara belyses, liksom bildspråk, konstnärliga verkningsmedel och estetik, ondskans problematik, teknologins roll, Aniara som inre resa samt rymdeposets reception.

Medverkande författare:

Sara Danius, litteraturvetenskap; Kjell Espmark, litteraturvetenskap; Bengt Landgren, litteraturvetenskap; Johan Lundberg, litteraturvetenskap; Marie Louise Ramnefalk, författare; Johan Stenström, litteraturvetenskap; Johan Wrede, svensk litteratur.