Språkets gränser – och verklighetens

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Språkets gränser – och verklighetens – Perspektiv på begreppet gräns

Daniel Andersson (ed.), Lars-Erik Edlund (ed.)

Buy 272 SEK

  • Published 2012
  • Isbn 9789188466785
  • Type Paperback
  • 189 pages
  • Swedish

Den här boken handlar mest om språkliga gränser men även om verklighetens. Den samlar tretton studier av nu verksamma eller tidigare medarbetare inom språkinstitutionen vid Umeå universitet. Här finner du studier av ord, namn och berättelser, studier som behandlar vad vi gör när vi använder språk – det kan vara i retorik, berättande eller vardagsliv, vidare studier som ger inblickar i kognitiva processer och i språkinlärning och språkutveckling i skolan. Bidragen visar att förhållandet mellan språkets gränser och verklighetens ingalunda är okomplicerat. Gränserna blir nästan suddigare ju mer de fokuseras.

Samlingsvolymens redaktörer är Daniel Andersson och Lars-Erik Edlund, båda verksamma som lärare och forskare vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.